Wydawca treści Wydawca treści

Detaliczna sprzedaż drewna

Sprzedaż drewna odbywa się zgodnie z Zarządzeniem nr 46 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 października 2016 roku w sprawie zasad sprzedaży drewna prowadzonej przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Sprzedaż detaliczna prowadzona jest w kancelariach leśnictw w godzinach od 8.00 do 11.00  w następujące dni tygodnia:

Środa – w leśnictwach: Dyminy,  Bilcza, Słowik, Zawada, Podzamcze, Dąbrowa, Gruchawka

Czwartek - w leśnictwach:  Oblęgorek, Niewachlów, Dobrzeszów, Sojawa, Czartoszowy, Skorków

Wykaz  numerów telefonów do leśnictw znajduje się w zakładce kontakt.

Sprzedaż detaliczna odbywa się na podstawie cennika detalicznego, określonego Decyzją nr 4 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kielce z dnia 01.02.2018 r. w sprawie wprowadzenia cennika detalicznego na surowiec drzewny, stroisz i choinki w Nadleśnictwie Kielce.

 Zasady sprzedaży detalicznej drewna w Nadleśnictwie Kielce określa Zarządzenie Nr 23 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kielce z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Nadleśnictwie Kielce regulaminu sprzedaży detalicznej ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem nr 27 z dnia 2 października 2017r.

Materiały do pobrania


Sprzedaż drewna na podstawie wyników przetargów internetowych

Zasady sprzedaży drewna na podstawie rozstrzygnięć przetargów internetowych określają odpowiednie Zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych publikowane na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego pod adresem - http://www.zilp.lasy.gov.pl/drewno   

 Szczegółowych informacji dotyczących sprzedaży drewna w Nadleśnictwie Kielce udziela dział  Gospodarki Leśnej - Magdalena Pisarczyk, tel. 41 335 63 68 / 695 100 790,  magdalena.pisarczyk@radom.lasy.gov.pl