Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Kielce
Nadleśnictwo Kielce
41 3356360
41 3452408

ul. Hubalczyków 15
25-668 Kielce

Biuro Nadleśnictwa Kielce czynne jest w dni robocze w  godzinach 715 - 1515.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Kielce lub jego zastępca przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach 700 - 1530, a gdy dzień ten jest wolny od pracy w dniu następnym w tych samych godzinach.

 

Nadleśniczy
Robert Płaski
41 335 63 60
Zastępca Nadleśniczego ds. zagospodarowania lasu
Wojciech Kosatka
41 335 63 60
Zastępca Nadleśniczego ds. użytkowania lasu i marketingu
Roman Wróblewski
41 335 63 60
Główny Księgowy
Ewa Olszewska
41 335 63 73
Inżynier Nadzoru
Michał Matuszewski
41 335 63 83
Inżynier Nadzoru
Leszek Dziekan
41 33563 83
Sekretarz
Bartosz Bysiecki
41 335 63 77

Posterunek Straży Leśnej

Zbigniew Sołtys
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 41 335 63 82 / 695 100 781
Józef Łucak
Strażnik
Tel.: 41 335 63 82 / 695 100 842
Sławomir Wiech
Strażnik
Tel.: 41 335 63 82 / 661 991 982
Mariusz Filipowicz
Strażnik
Tel.: 41 335 63 82 / 695 100 885

Dział Gospodarki Leśnej

Agnieszka Płaska
St. Specjalista Służby Leśnej
Tel.: 41 335 63 85 / 661 990 004
Anna Michalczyk-Wiech
Specjalista Służby Leśnej
Tel.: 41 335 63 71 / 661 991 978
Anna Andrzejczak-Wilk
Specjalista Służby Leśnej
Tel.: 41 335 63 70 / 661 991 972
Magdalena Pisarczyk
Specjalista Służby Leśnej
Tel.: 41 335 63 68 / 695 100 790

Dział Finansowo - Księgowy

Bożena Gruszczyńska
St. księgowy
Tel.: 41 335 63 76
Bożena Śledź
St. księgowy
Tel.: 41 335 63 74
Beata Sokołowska
Księgowy
Tel.: 41 335 63 75
Blanka Smardzewska
Księgowy
Tel.: 41 335 63 74

Dział Administacyjno - Gospodarczy

Beata Gola
Specjalista ds. administracji
Tel.: 41 335 63 60 / 661 991 979
Krzysztof Nowak
Specjalista ds. administracji
Tel.: 41 335 60 80 / 661 999 193
Anna Wojkowska-Klata
Specjalista ds. zamówień publicznych
Tel.: 41 335 63 78 / 661 991 970
Katarzyna Śnioch
Specjalista ds. zamówień publicznych
Tel.: 41 335 63 78 / 661 991 984
Justyna Kułaga
Specjalista ds. administracyjnych
Tel.: 41 335 63 82 / 607 535 750
Rafał Bednarczuk
St. Referent ds. administrowania systemem informatycznym
Tel.: 41 335 63 84 / 601 591 505

Stanowisko pracy ds. pracowniczych

Danuta Wcześniak
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 41 335 63 66 / 661 999 192

Stanowisko pracy ds. edukacji leśnej (rzecznik prasowy Nadleśnictwa Kielce)

Monika Karst
Specjalista Służby Leśnej
Tel.: 41 335 63 87 / 661 991 986