Aktualności

W dniach 17-19 lipca na terenie RDLP w Radomiu miał miejsce audyt PEFC. Audytorzy wizytowali biuro dyrekcji oraz miejsca prowadzonych prac w nadleśnictwach: Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice i Suchedniów. Na spotkaniu zamykającym zapowiedzieli rekomendację utrzymania certyfikatu PEFC dla radomskiej dyrekcji LP.

Zakazy wstępu do lasu

Nadleśniczy Nadleśnictwa Kielce na podstawie art. 26, ust. 3 Ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach (Dz.U.2015.2100 z dnia 2015.12.10 z późn. zm.) wprowadza zakaz wstępu do lasu na terenie Leśnictw Słowik, Bilcza, Niewachlów