Aktualności

Potwierdzono odkrycie wczesnośredniowiecznego grodziska na terenie leśnictwa Słowik Nadleśnictwa Kielce. 12 listopada informację na wspólnej konferencji prasowej w gminie Sitkówka-Nowiny przekazali Anna Żak-Stobiecka, Świętokrzyska Wojewódzka Konserwator Zabytków, Sebastian Nowaczkiewicz, wójt gminy Sitkówka-Nowiny oraz Wojciech Kosatka, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Kielce.

Zakazy wstępu do lasu

Nadleśniczy Nadleśnictwa Kielce na podstawie art. 26, ust. 3 Ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach (Dz.U.2015.2100 z dnia 2015.12.10 z późn. zm.) wprowadza zakaz wstępu do lasu na terenie Leśnictw Słowik, Bilcza, Niewachlów