Asset Publisher Asset Publisher

Detaliczna sprzedaż drewna

Sprzedaż drewna odbywa się zgodnie z Zarządzeniem Nr 44 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe. Treść zarządzenia znajduje się na stronie  www.zilp.lasy.gov.pl/drewno .

Sprzedaż detaliczna prowadzona jest w kancelariach leśnictw w godzinach od 8.00 do 11.00  w następujące dni tygodnia:

Środa – w leśnictwach: Dyminy,  Bilcza, Słowik, Zawada, Podzamcze, Dąbrowa, Gruchawka

Czwartek - w leśnictwach:  Oblęgorek, Niewachlów, Dobrzeszów, Sojawa, Czartoszowy, Skorków

Wykaz  numerów telefonów do leśnictw znajduje się w zakładce kontakt.

Sprzedaż detaliczna odbywa się na podstawie cennika detalicznego, określonego Decyzją nr 2 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kielce z dnia 14.01.2019 r. w sprawie wprowadzenia cennika detalicznego na surowiec drzewny, stroisz i choinki w Nadleśnictwie Kielce.

Zasady sprzedaży detalicznej drewna w Nadleśnictwie Kielce określa Zarządzenie Nr 9 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kielce z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia w Nadleśnictwie Kielce regulaminu sprzedaży detalicznej ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem nr 20 z dnia 22 maja 2018r.

resources-to-get


Sprzedaż drewna na podstawie wyników przetargów internetowych

Zasady sprzedaży drewna na podstawie rozstrzygnięć przetargów internetowych określają odpowiednie Zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych publikowane na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego pod adresem - http://www.zilp.lasy.gov.pl/drewno   

 Szczegółowych informacji dotyczących sprzedaży drewna w Nadleśnictwie Kielce udziela dział  Gospodarki Leśnej - Magdalena Pisarczyk, tel. 41 335 63 68 / 695 100 790,  magdalena.pisarczyk@radom.lasy.gov.pl