Lista aktualności Lista aktualności

Detaliczna sprzedaż drewna

Sprzedaż drewna odbywa się zgodnie z Zarządzeniem nr 46 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 października 2016 roku w sprawie zasad sprzedaży drewna prowadzonej przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Sprzedaż detaliczna prowadzona jest w kancelariach leśnictw w godzinach od 8.00 do 11.00  w następujące dni tygodnia:

Środa – w leśnictwach: Dyminy,  Bilcza, Słowik, Zawada, Podzamcze, Dąbrowa, Gruchawka

Czwartek - w leśnictwach:  Oblęgorek, Niewachlów, Dobrzeszów, Sojawa, Czartoszowy, Skorków

Wykaz  numerów telefonów do leśnictw znajduje się w zakładce kontakt.

Sprzedaż detaliczna odbywa się na podstawie cennika detalicznego, określonego Decyzją nr 4 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kielce z dnia 01.02.2018 r. w sprawie wprowadzenia cennika detalicznego na surowiec drzewny, stroisz i choinki w Nadleśnictwie Kielce.

 Zasady sprzedaży detalicznej drewna w Nadleśnictwie Kielce określa Zarządzenie Nr 23 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kielce z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Nadleśnictwie Kielce regulaminu sprzedaży detalicznej ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem nr 27 z dnia 2 października 2017r.

Materiały do pobrania